About us


So who are Triq Toys?

We are a married couple who think it is fun to build o make bdsm related things.

Everything we manufacture is of the best quality and nothing else is the same. All things there is only ONE thing of. Everything is moderately ordered and highly personal, we put our soul and heart into everything we do.

Everything is done with love, precision and is very special.

My husband is the one who can and does everything in stainless steel and black steel. There’s not much he can’t solve.

We both work with leather and I take care of the design, for the most part anyway.

Everything we do and produce is always added to the freight, if you do not want to come and collect it in person, which can always be arranged.

You are welcome to look in our gallery if there is anything of interest. But if you have other ideas or something you would like to make, send us an email and we can certainly solve it in some way.


Summer 2020
Nikki
Pege

Om oss

Så vem är Triq Toys?

Vi är ett gift par som tycket det är kul att bygga o tillverka bdsm relaterade saker.

Allt vi tillverkar är av bästa kvalite och ingen sak är den andra lik. Alla saker finns det bara EN sak av. Allt är mått beställt och högst personligt, vi lägger ner våran själ o hjärta i allt vi gör.

Allt görs med kärlek, presission och är mycket speciellt.

Min man är den som kan och tillverkar allt inom rostfritt och svart stål. Det finns inte mycket han INTE kan lösa.

Läder hjälps vi åt med och jag har hand om designen, för det mesta i alla fall.

Allt vi gör och tillverkar, tillkommer alltid frakten, om ni inte vill komma o hämta det personligen, vilket alltid går att ordna.

Ni är välkomna att titta i vårt galleri om det finns något av intresse. Men har ni andra funderingar eller något ni vill ha tillverkat, skicka oss ett mail så kan vi säkert lösa det på något sätt.